Contact Directory

लखीसराय

संजय कुमार अंबष्ठ

अंचल अधिकारी

8544412575

थाना प्रभारी नगर थाना

9431822258

थाना प्रभारी अनुसूचित जाति /जनजाति थाना

9504449982

थाना प्रभारी महिला थाना

थाना प्रभारी कड़ौना ओपी

9470406030

थाना प्रभारी कल्पा ओपी

9523228021

थाना प्रभारी परसबिगहा थाना

9934687610

सरयुग प्रसाद सिन्हा

राजस्व कर्मचारी, प्रभारी अंचल निरीक्षक

8434793867

रंजीत कुमार

राजस्व कर्मचारी

9939610311

उमाकान्त शर्मा

राजस्व कर्मचारी

9973044835

महेश शर्मा

राजस्व कर्मचारी

9771188956

गजेन्द्र शर्मा

राजस्व कर्मचारी

9905832260

शंकर दयाल वर्मा

अंचल अमीन

9523917112

संजय कुमार

अंचल अमीन

7992235829

मखदुमपुर

राजीव रंजन

अंचल अधिकारी

8544412577

थाना प्रभारी मखदुमपुर थाना

9523228011

थाना प्रभारी टेहटा ओपी

9523228023

थाना प्रभारी विशुनगंज ओपी

8051404040

थाना प्रभारी बराबर पर्यटन थाना

7870582220

अविनाश कुमार नलीन

राजस्व कर्मचारी, प्रभारी अंचल निरीक्षक

9472836299

युगल किशोर

राजस्व कर्मचारी (संविदा)

7485859885

नारायण यादव

राजस्व कर्मचारी

9709515755

महेंद्र पाण्डेय

राजस्व कर्मचारी

9931812262

शिववल्लम यादव

राजस्व कर्मचारी

7256967388

प्रमिला कुमारी

अंचल अमीन

9771368494

काजल कुमारी

अंचल अमीन

7294804474

काको

दिनेश कुमार

अंचल अधिकारी

8544412576

थाना प्रभारी काको थाना

8709156390

थाना प्रभारी पाली थाना

7970767826

थाना प्रभारी भेलावर ओपी

9934812820

अर्जुन प्रसाद पाण्डेय

राजस्व कर्मचारी, प्रभारी अंचल निरीक्षक

7779839305

सुरजीत कुमार सिंह

राजस्व कर्मचारी

9939017167

सूर्य प्रकाश कुमार

अंचल अमीन

9097805626